Tijdens het eerste consult vindt er een intake plaats waarin je hulpvraag, klachten en medische voorgeschiedenis worden besproken. De aansluitende behandeling wordt hier op afgestemd en na afloop is er ruimte om terug te kijken op je ervaringen.

De intake duurt ongeveer 1 uur en 30 minuten, elk volgend consult duurt 1 uur en 15 minuten. Elk consult heeft een kort voor- en nagesprek waarin aandacht is voor het verloop van je klachten, je reactie op de vorige behandeling, hoe je lijf zich hierbij heeft laten voelen en je gevoelservaringen.