Per 1 januari 2020 zijn de beroepsverenigingen LVNG en VNT gefuseerd en gaan verder als LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten). Het nieuwe logo wordt hier geïntroduceerd.

LVNT nieuwe naam en logo